Công ty môi giới hải quan sắp xếp thông quan hàng hóa thông qua Hải quan và các cơ quan hành chính khác. Và họ cung cấp thêm nhiều dịch vụ khác liên quan, bao gồm xử lý hợp đồng Hải quan của bạn, cung cấp hỗ trợ phân loại, vận chuyển hàng hóa của bạn để giao hàng và cung cấp cho bạn công cụ để theo dõi trực tuyến.

công ty môi giới hải quan

Chọn đúng nhà môi giới hải quan là công việc hết sức quan trọng. Người môi giới phải xem xét doanh nghiệp của bạn như là một phần mở rộng của riêng mình, đặt các câu hỏi để đảm bảo rằng hàng hóa của bạn được giải tỏa gọn gàng trong suốt quá trình, xem xét nền tảng logistics tổng thể của bạn và đề xuất các chương trình của chính phủ có thể là lợi thế về mặt tài chính cho công ty của bạn.

Người môi giới hải quan phù hợp hiểu và bảo vệ doanh nghiệp của bạn. Nhà môi giới hải quan phù hợp cho bạn lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ khác.
Các dịch vụ chính của công ty môi giới hải quan :
Thủ tục hải quan
– Nhập khẩu an ninh nhập khẩu (ISF)
– Trái phiếu hải quan
– Các cơ quan khác của chính phủ
– Mục nhập kho
– NAFTA
– Khu thương mại nước ngoài
– ACH và PMS
– Phân loại HTS